Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest spółka Jagiellonia Podróże Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 20/3B, NIP: 676-245-83-15, tel. 12 422 03 45, adres e-mail: winiety@winiety.com.pl.

3. Podstawą do sprzedaży usług, są odpowiednie Umowy handlowo-agencyjne, z prawem do dalszej odsprzedaży na rzecz Klienta końcowego, wyłącznie krajowego i obsługiwanego w kraju.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena winietki zawiera usługę pośrednictwa

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez Sklep. Zamówienia przysyłane w formie wiadomości e-mail nie będą realizowane.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu. Termin i sposób dostawy mogą się zmienić jedynie w przypadku okoliczności na które Sklep nie ma wpływu.

4. Zamawiając winiety należy zawsze podać informację od jakiej daty poszczególne z nich mają obowiązywać (nie dotyczy winiet rocznych). Nie jest możliwy zakup winiet bez oznaczonej daty ważności. W przypadku winiet słowackich (e-znamka), węgierskich (e-matrica) oraz rumuńskich (e-rovinieta) niezbędne jest również podanie numeru rejestracyjnego oraz kraju rejestracji pojazdu. Domyślnie winiety rumuńskie, słowackie oraz węgierskie wystawiane są dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce i posiadających polskie tablice rejestracyjne. Jeśli winieta rumuńska, słowacka lub węgierska ma zostać zakupiona dla pojazdu zarejestrowanego poza terytorium Polski, fakt ten należy wyraźnie zaznaczyć podczas składania zamówienia.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta oraz zapłaty za zamówiony towar po wcześniejszym upewnieniu się, że jest on dostępny.

6. Obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z opisem produktu oraz upewnienie się, że wybrana winieta jest właściwa dla pojazdu, dla którego ma zostać wykupiona.

7. Składając zamówienie poprzez Sklep Klient potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi informacjami podanymi na stronie www.winiety.com.pl oraz niniejszym Regulaminem i potwierdza, że w całości go akceptuje.

8. Zamówienia realizowane są od dnia następnego po dacie zaksięgowania przelewu, od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w weekend będą realizowane od poniedziałku, a złożone w dni ustawowo wolne od pracy w pierwszym dniu pracy.

 

 

§3

Płatności

1. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia, Klient otrzymuje informację zwrotną na podany adres e-mail , w której zawarte są wszelkie informacje dotyczące płatności.

2. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

3. Zamówione winiety wysyłane są listem poleconym priorytetowym lub kurierem - do każdej przesyłki doliczany jest koszt wysyłki, jeśli przelew nie będzie uwzględniał tej opłaty winiety nie zostaną wysłane. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. Płatności za winiety przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.

6. Sklep nie wysyła przesyłek za pobraniem.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) wyłącznie na terytorium Polski.

2. Zamówione winiety zostaną wysłane do trzech dni roboczych od dnia zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.  W przypadku, gdy pozostaje krótki czas do planowanego wyjazdu prosimy o kontakt w sprawie przyśpieszenia wysyłki.

3. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon, lub na życzenie klienta faktura VAT (wyłącznie dla podmiotu zarejestrowanego na terytorium Polski). Sklep nie wystawia faktur pro forma.

4.  Sklep nie bierze odpowiedzialności za niedostarczenie winiet w przypadku gdy został podany zły adres do wysyłki lub gdy okres od potwierdzenia zapłaty do wyjazdu był zbyt krótki i winiety nie zdążyły dotrzeć na czas.

5. Każdorazowo po otrzymaniu przesyłki kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia jej zawartości w obecności kuriera lub listonosza.

6. Sklep rekomenduje wysyłkę winiet za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłki realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej dokonywane są na wyłączną odpowiedzialność osoby zamawiającej winiety.

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. Reklamacje co do zawartości przesyłki można składać wyłącznie w dniu otrzymania przesyłki.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową lub otrzymania przez Klienta przesyłki noszącej jakiekolwiek ślady manipulacji (nacięcia, rozdarcia, ślady przepakowywania), Klient zobowiązany jest do spisania odpowiedniego protokołu w obecności listonosza lub kuriera oraz powiadomienia o tym fakcie Sklepu tego samego dnia.

4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

7. Jeśli zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo ( tzn. zgodnie z danymi podanymi  przez Klienta) zakupione winiety nie podlegają zwrotowi.

8. Wszystkie spory dotyczące zamówień winiet w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku kiedy strony nie dojdą do porozumienia, sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich spraw jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Ze względu na specyfikę produktu jakim są winiety (towar dedykowany, ścisłego zarachowania) - nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru. W myśl obowiązujących przepisów winieta nie jest towarem a usługą.

2. Jedynym odstępstwem od sytuacji opisanej w punkcie powyżej jest sytuacja, w której Klient otrzyma winiety które są błędnie oznaczone/uzupełnione z winy Sklepu.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:68e8e275083dcc2f3eab57dabc4bc7a4#0}
Click Shop | Hosting home.pl